តំណរសម្រាប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ផ្លូវការរបស់ Vainglory Cambodia នៅលើ Twitch និង Youtube - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

តំណរសម្រាប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ផ្លូវការរបស់ Vainglory Cambodia នៅលើ Twitch និង Youtube


សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា សម្រាប់មិត្តអ្នកអាន ដែលពិបាកស្វែងរក តំណរផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Vainglory Cambodia អាចតាមដាន និង រក្សាទុក្ខតាមរយៈ អត្ថបទនេះ បាន។ សូមបញ្ជាក់ថា សព្វថ្ងៃ Vainglory Cambodia មាន Channel ចំនួនពីរសម្រាប់ធ្វើការ​ Live Stream នៅការប្រកួតផ្សេងៗ ក៏ដូចជា ពត៌មានផ្សេងៗ ជម្រាបដល់មិត្តអ្នកលេងផងដែរ ដែលអាច Live បានក្នុងកម្រិត 720P Full HD និង មានល្បឿន 60fps នៅលើ Youtube និង ប្រព័ន្ធបណ្តាញ Twitch TV។ ខាងក្រោមនេះគឺជាតំណរផ្លូវការសម្រាប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផ្សេងៗ៖ 

  • Youtube 


  • Twitch


ចំពោះកម្មវិធី Live Stream ផ្សេងៗអ្នកអាចតាមដានតាមរយៈ Facebook Page របស់ពួកយើងបានក៏ដូចជាវេបសាយផងដែរ និង មាន Channel លើ Youtube តាមរយៈ តំណរ  youtube.com/vainglorycambodia ឯ Twitch http://www.twitch.tv/vainglory_cambodia និង Facebook Page fb.com/VaingloryCambodia
Powered by Blogger.