ទស្សនាវីដេអូ បង្ហាញពី Skin ថ្មី របស់ Rona នៅទីនេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទស្សនាវីដេអូ បង្ហាញពី Skin ថ្មី របស់ Rona នៅទីនេះ


នៅថ្ងៃនេះ Vainglory បានធ្វើការ Live Stream ម្តងទៀតដោយដាក់បញ្ចូល Skin ថ្មី របស់ Rona ម្តងដែលនឹងបង្ហាញខ្លួនដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាសម្រាប់ ជំនាន់ 1.14 ជាកិច្ចអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះ ចងដឹងថា Skin ថ្មីរបស់ Rona ពិសេសបែបណាទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖ 
Powered by Blogger.