ក្រៅពី Skin ថ្មីសម្រាប់ Skaarf ក៏មាន Skin ទីបី សម្រាប់ Glaive ដែរ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ក្រៅពី Skin ថ្មីសម្រាប់ Skaarf ក៏មាន Skin ទីបី សម្រាប់ Glaive ដែរ


ក្រៅពី Skin ទីបីសម្រាប់ Skaarf ត្រូវបានប្រកាសថានឹងដាក់អោយប្រើប្រាស់នៅជំនាន់ក្រោយ ក្នុងនោះក៏មាន Skin Glaive Tier III ដែរ ដែលមានឈ្មោះពេញហៅថា Prehistoric Glaive អមជាមួយនឹង Effect ទឹកកកដូច Skaarf តែម្តង ដែលពូថៅរបស់វា ព័ទ្ធជុំវិញដោយទឹកកក នឹងពេលវាយប្រហារលើគូសត្រូវ គឺវានឹងលោតចេញ ​Effect ទឹកកក។ បើនិយាយទៅ វាសាកសមជាមួយនឹង Skaarf Skin Tier III តែម្តង ព្រោះវាមាន Effect ទឹកកកដូចគ្នា។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់ពី Skin ថ្មីរបស់ Skaarf ចុចទីនេះ!!!
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះ Skin ទីបី របស់ Glaive នេះ? 
Powered by Blogger.