អ្នកអាចទស្សនាវីដេអូ Live Stream Update 1.14 ពី Vainglory កាលពីយប់មិញ នៅទិនេះបាន - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អ្នកអាចទស្សនាវីដេអូ Live Stream Update 1.14 ពី Vainglory កាលពីយប់មិញ នៅទិនេះបាន


ខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូទាំងមូល ដែល Vainglory Live Stream បង្ហាញពីការ Update ថ្មី សម្រាប់ចំនាន់ 1.14 នៅក្នុង Stream នេះបានបង្ហាញពី New Hero និង Skin រួមទាំង Effect សម្រាប់ Map ជំនាន់ថ្មីផងដែរ ចង់ដឹងថា មានអ្វីខ្លះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖
Powered by Blogger.