រូបភាព Hero ក្នុង Vainlgory (Update) - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

រូបភាព Hero ក្នុង Vainlgory (Update)


ទស្សនារូបភាពតំណាងអោយ Hero នីមួយៗទាំងអស់គ្នា អ្នកទាំងអស់គ្នា ក៏អាចយករូបភាពទាំងអស់គ្នា រក្សារទុកលើ ទូរស័ព្ទ ឬ ថេប្លែតបានដែរ ដើម្បី ដាក់ Wallpapers លើ Home Screen ឬ Lock Screen ជាដើម ជាការបញ្ជាក់ថាអ្នកជា Fan របស់ Hero មួយណា!!!  
 • Alpha

 • Lance

 • Lyra

 • BlackFeather

 • Fortress


 • Adagio 


 • Ardan 


 • Catherine 


 • Celeste


 • Glaive 


 • Joule


 • Koshka


 • Krul


 • Petal


 • Ringo


 • Saw


 • Skaarf


 • Taka


 • Vox


 • Kestrel


 • Phinn


 • Rona


 • Skype


 • Reim
 • Ozoសូមជួយ Comment ខាងក្រោមនេះផងថាតើ Hero មួយណាដែលអ្នកពេញចិត្ត ? :D 

Powered by Blogger.