កម្រងរូបភាពពិសេសៗ តំណាងអោយ Hero ចេញពីស្នាដៃអ្នកលេង Vainglory (2016) - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កម្រងរូបភាពពិសេសៗ តំណាងអោយ Hero ចេញពីស្នាដៃអ្នកលេង Vainglory (2016)


ទាំងនេះគឺជាកម្រងរូបភាពពិសេសៗ ដែលខ្ញុំបានប្រមូលផ្តុំចេញពីស្នាដៃអ្នកលេង Vainglory ទាំងអស់គាត់បានបង្ហោះនឹងចែកចាយតាមរយៈការគូររូបនិង ចែកចាយ!!! ចង់ដឹងថាវាប្លែកបែបណាខ្លះនោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា 

Powered by Blogger.