ជយោ Hero ថ្មីបង្ហាញខ្លួនហើយ ឯនេះគឺជា វីដេអូបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ Skill របស់គាត់ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ជយោ Hero ថ្មីបង្ហាញខ្លួនហើយ ឯនេះគឺជា វីដេអូបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ Skill របស់គាត់


នេះគឺជា Hero ថ្មីដែល Vainglory ទើបតែដាក់បង្ហាញអម្បាញមិញនេះ ជាមួយនឹង Stream បង្ហាញពី Vainglory Version 1.14 តោះចង់ដឹងថា Hero នេះលេងយ៉ាងមិច ហើយ Skill វាយ៉ាងមិចខ្លះទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖ 

Powered by Blogger.