ព្រឹត្តិការណ៍ Double Glory ត្រឡប់មកវិញហើយ សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំចិន - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ព្រឹត្តិការណ៍ Double Glory ត្រឡប់មកវិញហើយ សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំចិន


ព្រឹត្តិការណ៍ទទួលបាន Glory កាន់តែច្រើន បានត្រឡប់មករកអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញហើយ ដើម្បីជាកិច្ចអបអរបុណ្យុចូលឆ្នាំចិន ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពីម៉ោង 11 យប់ថ្ងៃទី 07 ដល់ថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2016 តទៅ!!! ដើម្បីចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ គ្រាន់តែព្យាយាម ចូលប្រកួត ដូចជា Casual Match និង Rank Match ក្រោយពេលបញ្ចប់ការប្រកួតអ្នកនឹងទទួលបាន Glory ពីលើបន្ថែមដទៅពីរដង ដូច្នេះកុំភ្លេចចូលរួមអោយបានច្រើន ដើម្បីសន្សំ Glory ទាំងអស់គ្នាមុននឹងទទួលកំណែទម្រង់ 1.14 ដែលកែប្រែមុខងារ Rank Match។ 
Powered by Blogger.