ព្រឹត្តិការណ៍លេងដើម្បីបានកាត ដើម្បីសន្សំយកដូរ Skin ត្រឡប់មកវិញហើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ព្រឹត្តិការណ៍លេងដើម្បីបានកាត ដើម្បីសន្សំយកដូរ Skin ត្រឡប់មកវិញហើយ


ព្រឹត្តិការណ៍ Crazy Card 8 បានត្រឡប់មករកអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញហើយ ដែលមានត្រឹមតែរយៈពេល 24 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះនឹងចាប់ផ្តើមនៅ ថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ហៈ ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 7 ព្រឹកតទៅ ដើម្បីចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្នកគ្រាន់តែ៖ 
  • ប្រសិនបើអ្នកលេងឈ្នះចាប់ពី 1 - 4 ដង នឹងទទួលបាន Rare កាត
  • ប្រសិនបើអ្នកលេងឈ្នះចាប់ពី 5 - 7 ដង នឹងទទួលបាន Epic កាត
  • ប្រសិនបើអ្នកលេងឈ្នះ 8 ដងនឹងទទួលបាន Legendary កាតភ្លាមៗ
ព្រឹត្តិការណ៍នេះ នឹងចប់នៅថ្ងៃទី 12 ម៉ោង 7 ព្រឹកដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកលេងឈ្្នះកាន់តែច្រើននឹងទទួលបានកាតកាន់តែច្រើន!!!
ប្រសិនបើមានចម្ងល់ផ្សេងៗ អ្នកអាច Comment នៅខាងក្រោមនេះ ៖ 
Powered by Blogger.