ព្រឹត្តិការណ៍មួយអាទិត្យដើម្បីឈ្នះ 4900 Glory - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ព្រឹត្តិការណ៍មួយអាទិត្យដើម្បីឈ្នះ 4900 Glory


កុំពុងតែត្រូវការ Glory ដើម្បី Unlock Hero មែនទេ? ចាប់ពីថ្ងៃទី 06 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016 ដល់ថ្ងៃទី 13 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016 ចាប់ផ្តើមពីម៉ោង 7 ព្រឹក រាល់ការបើក Vainglory អ្នកនឹងទទួលបាន 4900 Glory ដោយឥតគិតថ្លៃ ត្រឹមតែមួយអាទិត្យបុណ្ណោះដែលមានលេខរៀងតាមលំដាប់លំដោយខាងក្រោមនេះ៖ 
លើកទី 01100 Glory
លើកទី 02200 Glory
លើកទី 03350 Glory
លើកទី 04500 Glory
លើកទី 05750 Glory
លើកទី 061,000 Glory
លើកទី 72,000 Glory
ចំនួនសរុប:4,900 Glory!

រីករាយឪកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន សូមកុំភ្លេចតាមដានពត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតពី Vainglory Cambodia!!!
Powered by Blogger.