ម៉ោង 10:30 នាទីយប់នេះ Triple KillXZ និងប៉ះជាមួយ Beta Team - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ម៉ោង 10:30 នាទីយប់នេះ Triple KillXZ និងប៉ះជាមួយ Beta Team


ជាកិច្ចបើកឆាកនៃវគ្គផ្តាច់ព្រ័តមុនដំបូង គឺ ក្រុម Triple KillXz និង ប៉ះជាមួយ Beta Team ដែលសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមជើងខ្លាំងដូចគ្នា ទើបអាចឈានជើងចូលមកដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័តដំបូងនេះបាន។ នៅយប់ ម៉ោង 10:30 នាទីយប់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 11 ខែមករា ឆ្នាំ 2016 យប់នេះ Beta Team នឹងប៉ះជាមួយ Triple KilllxZ ហើយ។ អ្នកអាចទស្សនាតាមរយៈ តំណរ បន្តផ្ទាល់ភ្លាមៗពី Channel Vainglory Cambodia ឬ អាចទស្សនាតាមរយៈ​តំណរខាងក្រោមនេះបាន៖ 

រវាង Triple KillxZ និង Beta Team តើអ្នកជា Fan ក្រុមមួយណា? 

Powered by Blogger.