របៀបកំណត់ Key លេង Vainlgory លើកុំព្យូទ័រ អោយដូចការប្រើប្រាស់ Skill លេង Dota - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

របៀបកំណត់ Key លេង Vainlgory លើកុំព្យូទ័រ អោយដូចការប្រើប្រាស់ Skill លេង Dota


កាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានបង្្ហាញអំពីរបៀបទាញយក កម្មវិធីសម្រាប់លេង Vainglory លើកុំព្យុទ័រ ក្នុងកម្រិត HD រួចមកហើយ ដោយសារតែមាន មិត្តអ្នកលេងជាច្រើន សួរនាំអំពីវិធីក្នុងការកំណត់ Shortcut Key ដាក់ Skill លេង Vainlgory លើកុំព្យូទ័រច្រើន ដូច្នេះហើយ នៅថ្ងៃន​េះ ខ្ញុំនឹងលើកយកវីដេអូរបៀបកំណត់ Shortcut Key មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញម្តង ដើម្បីអោយវាងាយស្រួលលេងលើកុំព្យូទ័រ។ 
ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ 

Powered by Blogger.