ព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីឈ្នះ iPad Pro ពី Vainglory - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីឈ្នះ iPad Pro ពី Vainglory


នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មានឈ្មោះថា LIKEAPRO ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយ ដើម្បីមានឪកាសឈ្នះ iPad Pro ពី Vainglory ជាពិសេសសម្រាប់មិត្តអ្នកលេងដែល មានអ្នក Follow ច្រើននៅលើ Twitter ព្រោះព្រឹត្តិការណ៍នេះបើកសិទ្ធច្រើនអោយអ្នកលេង Twitter ទាំងអស់។ ខាងក្រោមនេះគឹជាជំហ៊ានដែលអ្នកត្រូវធ្វើ ដើម្បីមានឪកាសឈ្នះ iPad Pro ពី Vainglory
  • ធ្វើវីដេអូមួយ ដែលខ្លី ពេលដែលអ្នកកំពុងលេង Vainglory ហើយបង្កើតជា ឯកសារ Gif មានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមនេះ 


  •  បន្ទាប់មកសូម Post លើ Twitter នឹងបញ្ចូលជាមួយ ពាក្យ #LIKEAPRO  & #VAINGLORYPRO
អ្នកឈ្នះមានចំនួន បីនាក់ក្រុមការងារ Vainglory នឹងជ្រើសរើសដោយជាលក្ខណៈចាប់ឆ្នោះហើយបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 1 ខាងមុខនេះ!!!

Powered by Blogger.