អំពី Hero Celeste - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អំពី Hero Celeste

Celeste គឺជា Hero មួយដែលប្រើប្រាស់សិល្ប៍ដើម្បីវាយប្រហារលើគូរសត្រូវ សុទ្ធសាតតែម្តង។ Hero នេះវាមាន Skill ចំនួនបីដូចគេឯងដែរ តែសម្បីតែមិនប្រើ Skill ក៏ Hero នេះប្រសិល្ប៍ដើម្បីបាញ់វាយប្រហារលើ គូសត្រូវ ឬ Minion ដែរ។ ភាគច្រើនគេជ្រើស Hero នេះដើម្បីលេងផ្លូវលើ យើងហៅថា Lane ព្រោះវាអាចបញ្ជារបាញ់ពីចម្ងាយបាន និង ប្រើ Skill ទីមួយដើម្បីបើកផ្លូួវ នៅតាមព្រៃជាដើម ក្នុងការស្វែងរកដៃគូសត្រូវរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងងាយបំផុត។ ក្រឡែកមើល Skill របស់គាត់វិញ


  • HELIOGENESIS
វាគឺជា Skill ដែល Celeste ទម្លាក់ដុំផ្តាយតូចមួយ ទៅកាន់ទីន្លែងផ្សេងៗ ដើម្បីបើកផ្លូវ ហើយប្រសិនបើចំគូសត្រូវ វាត្រូវតែល្អ ជាទូទៅ Celeste ប្រើ Skill នេះដើម្បីបញ្ចប់ជីវិត Minion យកលុយ ជាដើម រួមទាំងការវាយប្រហារលើគូសត្រូវ ព្រោះ Skill នេះប្រើបានច្រើនគ្រាន់បើដែរ ហើយប្រសិនបើ អ្នកគ្រប់គ្រង Hero គាត់ Build iTems ផ្សំដោយ Crystal ច្រើនទៀតនោះរឺតតែ ល្អតែម្តងសម្រាប់ Skill នេះ។ 
  • CORE COLLAPSE
វាគឺជា Skill ទីពីរ ដែលអាច Stun គូសត្រូវ និង Minion បាន សម្រាប់ Skill នេះប្រសិនបើ Stun ត្រូវហើយ អោយតែ សត្រូវ ទាំងបីស្តិតក្នុងរង្វង់តែមួយ គឺត្រូវជាប់នៅមួយកន្លែងទាំងអស់។ 
  • SOLAR STORM [ULTIMATE]
Sola Storm គឺជា Skill ទីបី ដែលអាចគប់ដាច់ Map និង រត់ត្រង់រហូត ប្រសិនបើ អ្នកគ្រប់គ្រង់ Hero ពោរពេញដោយ Crystal ហើយនៅពេលប្រើ Skill នេះលើដៃគូរសត្រូវដែលមិនសូវមាន អាវការពារ សឹងតែដាច់ឈាមអស់តែម្តង។ 

តោះមើល Skin របស់វាវិញ 

Baewitched CelestStar Queen Celeste

ទស្សនាវីដេអូ Celeste 


និយាយរួមទៅមិនប្រាកដថាការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំត្រូវទាំងអស់នោះទេ ប្រសិនបើមានកន្លែងណាមិនប្រក្រតីអ្នកទាំងអស់គ្នា អាចជួយកែបាន​តាមរយៈ Comment នៅខាងក្រោមនេះ។ 
@VGCamSea 

Powered by Blogger.